Fel
  • Ett fel uppstod vid laddning av flödesdata

Vision

Korskyrkan vill vara en Församling...

Kristen tro kan beskrivas med ordet gemenskap. Det kristna livet tar sig uttryck i överlåtelse till Gud och gemenskap med andra människor. Den som genom tro och dop vill följa Jesus Kristus är välkommen som medlem i församlingen.

Korskyrkan vill vara en familj där Gud är vår Pappa och vi är varandras syskon. Vi är en gemenskap för alla åldrar där vi vill praktisera en ömsesidig omsorg om varandra. I en tid då föräldrar och barn pressas från olika håll vill vi vara en alternativ familjegemenskap som erbjuder helande och hopp inför framtiden. I praktiken handlar detta framför allt om att erbjuda en relevant verksamhet för barn, ungdomar och deras föräldrar.

...som betonar Anden och Andens gåvor

Guds Ande, den Helige Ande, flyttar in i den som i tro tar emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. Anden är vår Hjälpare, som vägleder oss om Guds vilja och plan med våra liv.

Varje människa har en unik personlighet, olika egenskaper och en mängd erfarenheter som vuxit fram under livet. Dessutom ger Gud andliga gåvor åt var och en som tror på Jesus Kristus. Allt detta, personligt och övernaturliga förmågor, önskar Gud att vi vill använda i hans tjänst för att hjälpa andra människor. Vi har alla en viktig uppgift i det som är församlingen gemensamma uppdrag.

...som är Missionerande i Sverige och ut över världen

Korskyrkans mission, vårt uppdrag, består i att hjälpa människor att följa Jesus. Detta tar sig uttryck i ett antal olika verksamheter, både lokalt i Ludvika och på andra platser i världen.

Genom vårt barn- och ungdomsarbete vill ge unga människor en möjlighet att upptäcka vem Jesus är. Vi vill också undervisa om vad ett kristet liv innebär. För den vuxne som är intresserad av kristen tro erbjuder vi regelbundet ALPHA-kurser, där trons grunder presenteras på ett avslappnat sätt.

Just nu bedriver vi i samverkan med Evangeliska Frikyrkan, internationell mission i bl. a Thailand, Mellanöstern och Pakistan.

En inbjudande och öppen gemenskap...

Vår verksamhet är öppen för alla som är intresserade att vara med. Men behöver inte vara medlem för att gå på gudstjänster, gospelkör, dagledigträffar eller barn- och ungdomssamlingar. Har du frågor eller söker någon att samtala med, går det bra att kontakta någon av församlingen pastorer  (du hittar uppgifter under fliken "Kontakta oss").

Vår förhoppning är att gemenskapen i församlingen och våra samlingar ska präglas av en generös atomsfär där människor känner sig hemma och Gud för göra det Han vill.

...som lever i Livsnära smågrupper

Kännetecknande för en familj är att man i någon mån delar vardagen med varandra. I Korskyrkan arbetar vi för att detta ska bli en naturlig och grundläggande del av församlingens liv. Den viktigaste byggstenen för att få detta att fungera är våra hemgrupper.

En hemgrupp är ett antal människor (som regel mellan 4-12 personer) som vanligtvis träffas varannan vecka. Gruppen viktigaste beståndsdelar är den inbördes omsorgen och trons utveckling.

Allt detta för att ära Jesus!

I Korskyrkan anser vi att varje människa är skapad till Guds avbild. Vi är födda av Guds vilja och skapade för hans syften. Guds plan med våra liv är att vi ska leva i gemenskap med Jesus Kristus och följa honom. Därför vill vi att församlingen och dess verksamhet ska kännetecknas av just detta - att Jesus är vår Herre. Vi önskar att Jesus och hans Kärlek ska vara påtaglig i våra liv och vår gemenskap. Han är anledningen till att vi finns!

Evangeliska Frikyrkan

Kontakta oss

Besöksadress: Dalagatan 5, Ludvika

Postadress: Dalagatan 5, 771 33 Ludvika

Telefon: 0240-123 40

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Facebook: /korskyrkanludvika

Twitter: /kkludvika

Bankgiro: 405-4565

Swish: 123 527 96 82

Vägbeskrivning